Boka tid     Hitta hit     Kontakta    

SPI erbjuder psykoterapi och rådgivning till företag och privatpersoner. Våra erfarna psykologer och psykoterapeuter tar emot barn och ungdomar, vuxna, par och familjer på Södermalm i Stockholm.

Arbetlivsrelaterat

Ibland kan man behöva professionell hjälp för att komma ur en jobbig situation på jobbet och för att hitta en väg framåt. Våra legitimerade psykoterapeuter hjälper till vid alla situationer som kan uppstå i arbetslivet.


Vi erbjuder bl.a:


Stress, utbrändhet och utmattningssyndrom är en av de vanligaste sjukskrivningsorsakerna. Ofta kan man behöva hjälp av en psykoterapeuter för att hitta vägar till tillfrisknande. Våra legitimerade psykoterapeuter kan hjälpa till med psykoterapi och annan behandling vid stress, utbrändhet, missbruk m.m.

Konsultation för ledare

Att vara i en ledarposition kan ofta vara mycket påfrestande och kan leda till situationer man behöver hjälp med att hantera. Vi erbjuder coachning för chefer och ledare som stöter på utmaningar och vill utveckla sin ledarroll.

Stöd till personal på skola

Förskolepedagoger, pedagoger och personal på skolan ställs ofta inför komplicerade situationer i den dagliga verksamheten. Våra barnpsykologer och barn och ungdomsterapeuter kan guida hur svåra situationer kan hanteras och hur barn eller elever med olika behov kan bemötas. Vi erbjuder stöd till personal på förskola, skola och fritidshem.

 

 

 

 

      © spi 2010-04-09  SPI  info@spi.nu, www.spi.nu