Boka tid     Hitta hit     Kontakta    

Jari Hautaniemi

Socionom, leg psykoterapeut

Familjerådgivare Stockholm, Nacka, Sollentuna

 

E-post: jari.hautaniemi@spi.nu

Mottagning: Tideliusgatan 61

Presentation

Jag har arbetat med psykoterapeutisk behandling och familjerådgivning i över 35 år.

Min grundsyn är psykodynamisk men jag är flexibel i mitt arbets- och tänkesätt och använder även kognitiva inslag.

Jag bedriver både längre psykoterapier och korta, mer fokuserade kontakter byggda på kognitiva metoder.
I mötet är det viktigt att utgå från behov, önskemål och möjligheter i relation till yttre omständigheter för att skapa en behandlingskontakt som är så optimal som möjligt. Tillsammans formulerar vi målen utifrån dina behov och min kunskap. Min långa erfarenhet har visat att svårigheter och problem går att förstå.

Problemområden kan vara relationsproblem, konflikter, självkänsleproblematik, nedstämdhet, depression, ångest/oro och olika slags kriser som kan vara arbetsrelaterade och/eller bottna i en egen inre problematik. Jag har även arbetat med missbruksproblematik.

      © spi 2010-06-15  SPI  info@spi.nu, www.spi.nu