Boka tid     Hitta hit     Kontakta    

Magdalena Samrell

Leg psykolog, leg psykoterapeut

Familjerådgivare Stockholm, Nacka, Sollentuna

 

E-post: magdalena.samrell@spi.nu

Mottagning: Tideliusgatan 61

Presentation

Under mina 15 år som psykolog har jag arbetat inom BUP samt inom mödra- och barnhälsovården. Mitt arbetssätt har en psykodynamisk grund och handlar om att skapa förståelse för problem utifrån ett gemensamt undersökande (av nutid och bakgrund). Det som kan gynna vidareutvecklingen är att undersökandet sker i form av ett förtroendefullt samtal. För barn och ungdomar är lek en vanlig och gynnsam uttrycksform, vid sidan av samtalet.

På BUP har arbetsuppgifterna bestått i diagnostik, utredning, korta eller längre behandlingsinsatser med barn, ungdomar och föräldrar. En del kontakter har gällt akutsamtal och kriser av olika slag, t.ex. kris i samband med nyblivet föräldraskap.

Erfarenhet finns kring föräldraterapi och familjerådgivning samt individualpsykoterapier med vuxna där vanliga problemområden är relationsproblem, konflikter, oro/ångest, stress och nedstämdhet. Många känner behov att stärka sin självkänsla och identitetsuppfattning.

      © spi 2010-06-15  SPI  info@spi.nu, www.spi.nu