Boka tid     Hitta hit     Kontakta    

Tanja Cassidy

Presentation

Jag har lång och bred erfarenhet från både privat och offentlig verksamhet. Jag har bl.a. arbetat inom BUP, företagshälsovård och specialistklinik för ätstörningar. Jag träffar barn, ungdomar, vuxna och familjer/par för både längre och kortare terapier samt stödjande eller konsultativa samtal.

Jag har en modern psykodynamisk och systemisk grund men använder även exempelvis kognitiva inslag. Det innebär att vi tillsammans undersöker hur aktuella problem eller livsfrågor hänger ihop med nuet och samspelar med relationer och erfarenheter i livet för att kunna skapa en förändring framåt.

Vi gör tillsammans upp en plan utifrån dina behov och önskemål i kombination med min erfarenhet och kunskap för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för vår kontakt och en möjlighet till förändring och bättre mående. Jag värnar om en god relation i en lugn och trygg miljö. Vanliga områden jag arbetar med är oro/ångest, nedstämdhet, depression, relationsproblem, stress, ätstörningar, bristande självkänsla.

      © spi 2010-06-15  SPI  info@spi.nu, www.spi.nu